Avtorji

SimonK_web_03_bw_transp

dr. Simon Krek

Institut Jožef Stefan, Laboratorij za umetno inteligenco / Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

 • vodja tretje delovne skupine v okviru evropske mreže za elektronsko leksikografijo (ENeL)
 • koordinator projekta Evropskega socialnega sklada Sporazumevanje v slovenskem jeziku (2008-2013);
 • koordinator 620-milijonskega besedilnega korpusa FidaPLUS (2005-2007);
 • glavni urednik slovarja Veliki angleško-slovenski slovar Oxford-DZS (1995-2006);
 • koordinator 100-milijonskega besedilnega korpusa FIDA (1997-2000);
 • član izvršnega odbora evropskega združenja leksikografov Euralex;
 • član organizacijskih in programskih odborov mednarodnih konferenc eLex (2011 na Bledu, 2013 v Talinu) o elektronski leksikografiji;
 • doktoriral l. 2011 na Oddelku za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani z disertacijo Pridobivanje jezikovnih podatkov iz besedilnih korpusov za namen izdelave enojezičnih slovarjev in slovnic;
 • strokovno se ukvarja z leksikografijo in leksikogramatiko, korpusnim jezikoslovjem, računalniško obdelavo naravnih jezikov, jezikovnotehnološko infrastrukturo in računalniško podprtim učenjem in poučevanjem jezikov.

Osebna bibliografija v sistemu COBISS

iztok1

dr. Iztok Kosem

Trojina, zavod za uporabno slovenistiko

 • direktor zavoda za uporabno slovenistiko Trojina (2010-);
 • podpredsednik evropske mreže za elektronsko leksikografijo (ENeL) v okviru akcije COST
 • pomočnik koordinatorja na projektu Evropskega socialnega sklada Sporazumevanje v slovenskem jeziku (2010-2013);
 • pomočnik direktorja na projektu Aston Corpus Network na Univerzi, Aston, Velika Britanija (2006-2010);
 • leksikograf pri slovarju Veliki angleško-slovenski slovar Oxford-DZS (2000-2005);
 • vodja organizacijskih in znanstvenih odborov mednarodnih konferenc eLex (Electronic lexicography in the 21st century), 2011 na Bledu in 2013 v Talinu;
 • povabljen v skupino leksikografov, ki se bo sestala poleti 2013 v Oxfordu (http://www.oedsymposium.com/) in razpravljala o (elektronski) prihodnosti najpomembnejšega slovarja angleškega jezika – Oxford English Dictionary;
 • doktoriral l. 2010 na Univerzi Aston v Veliki Britaniji z disertacijo Designing a model for a corpus-driven dictionary of academic English (Izdelava modela za slovar akademske angleščine, temelječ na polnem korpusnem pristopu)
 • magistriral iz Jezikoslovja in leksikografije na Univerzi v Birminghamu v Veliki Britaniji s temo A model for definitions in a new monolingual dictionary of the Slovenian language (Model za definicije v novem enojezičnem slovarju slovenskega jezika);
 • ukvarja se z leksikografijo in jezikovnimi tehnologijami za podpiranje leksikografskega dela, korpusnim jezikoslovjem, poučevanjem jezikov in izdelavo uporabniško prijaznih jezikovnih orodij in vmesnikov.

Osebna bibliografija v sistemu COBISS

polona2

dr. Polona Gantar

 • vodja aktivnosti Izdelava leksikalne baze za slovenščino v okviru projekta Evropskega socialnega sklada Sporazumevanje v slovenskem jeziku (2008-2012)
 • strokovna svetovalka pri izdelavi pedagoškega slovničnega portala v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku
 • zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU kot znanstvena sodelavka
 • predavateljica predmetov leksikalno-gramatične vsebine, korpusno jezikoslovje in jezikovne tehnologije na Univerzi v Novi Gorici (2007-2011)
 • vodja Fakultete za slovenske študije Stanislava Škrabca Univerze v Novi Gorici  (2005-2008)
 • članica organizacijskega in znanstvenega odbora mednarodnih konferenc eLex 2011 in eLex 2013
 • urednica jezikoslovne revije Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave
 • doktorirala leta 2005 Na Oddelku za slovenistiko, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z disertacijo Frazem in njegovo besedilno okolje.
 • poleg korpusne leksikografije, leksikologije in semantike se raziskovalno ukvarja s slovensko frazeologijo in terminologijo.

Osebna bibliografija v sistemu COBISS