Predstavitev

Na podlagi predloga smo pripravili pet kratkih predstavitev, ki smo jih razdelili na sledeče teme:

glavne-znacilnosti-small Glavne značilnosti predstavljajo lastnosti slovarja, ki se nanašajo na uporabnike, obseg in medij.
Vsebina-small V Vsebini je opisanih deset različnih tipov podatkov, ki jih najdemo v slovarju.
postopek-izdelave-small Postopek izdelave predstavlja način priprave slovarskih gesel v petih fazah.
Viri-small Na strani Viri so predstavljeni različni viri, ki se bodo uporabili pri izdelavi slovarja.
organizacija+finance-small Organizacija in finance povzema organizacijo dela, finančni in terminski načrt izdelave slovarja.